ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดนนทบุรี

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายบ้าน สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดนนทบุรี
ขายบ้าน สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดนนทบุรี

ค้นพบ 20 รายการ


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-52-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-60-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-59.5-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : ไทรม้า เมืองนนทบุรี นนทบุรี


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-84-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-53.9 / 53.9 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-61.7 / 61.7 ตร.ว.
ที่ตั้ง : เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-60.0 / 60 ตร.ว.
ที่ตั้ง : คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-90.4 / 90.4 ตร.ว.
ที่ตั้ง : บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-53.5 / 53.5 ตร.ว.
ที่ตั้ง : บางกร่าง เมืองนนทบุรี นนทบุรี


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-52.5 / 52.5 ตร.ว.
ที่ตั้ง : บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-61.8 / 61.8 ตร.ว.
ที่ตั้ง : มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-76.9 / 76.9 ตร.ว.
ที่ตั้ง : บางตะไนย์ ปากเกร็ด นนทบุรี


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-68.7 / 68.7 ตร.ว.
ที่ตั้ง : บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-60-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-77.0 / 77 ตร.ว.
ที่ตั้ง : บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-78.7 / 78.7 ตร.ว.
ที่ตั้ง : บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-1-19.1 / 119.1 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-88.9-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-79.8-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : ไทรม้า เมืองนนทบุรี นนทบุรี


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-25.8-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรีอำเภอในจังหวัดนนทบุรี

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้านหลุดจำนอง บ้านธนาคารยึด จังหวัดนนทบุรี เช็คบ้านติดธนาคาร จังหวัดนนทบุรี ค้นหาบ้านติดธนาคาร จังหวัดนนทบุรี ขายบ้านติดธนาคาร ประกาศขายบ้านกรมบังคับคดี จังหวัดนนทบุรี